LỊCH DỰ T̉NG 2006 - 2007

NGÀY, THÁNG
LỊCH PHỤNG VỤ
CHỦ ÐỀ GIÁO LÝ
CHIA SẺ LỜI CHÚA
Aug 6, 2006 CN 18 TN Chào đón - Chia nhóm.

Mc 9:2-10 Và từ đám mây có tiếng phán rằng “Đây là con Ta yêu dấu, hăy vâng nghe lời Người”.  Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: "Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa! "

Aug 13 CN 19 TN Khát Mong Gặp Chúa.  Kế Hoạch Yêu Thương của Thiên Chúa Jn 6:41-51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian đưọc sống.
Aug 20 CN 20 TN

Mạc Khải, Thánh Kinh

Jn 6:51-58 Ai ăn thịt và uống máu tôi, th́ được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết
Aug 27 CN 21 TN Đức Tin: Đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa Jn 6: 60-69 "Thưa Thầy, bỏ Thầy th́ chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đă tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."
Sep 03 CN 22 TN

Nghỉ - Lễ Lao Động Labor Day weekend

Mc7: 1-8; 14-15; 21-23 "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rơ: Không có cái ǵ từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế..
Sep 11 CN 24 TN

Chúa Ba Ngôi,Thiên Chúa là Cha Đấng Tạo Dựng Các Thụ Tạo

Mc 7:31-37 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh "Ông ấy làm việc ǵ cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."
Sep 17 CN 24 TN

Đức Giêsu Kitô Thời ẩn dật

Mc 8:27-35 Người lại hỏi các ông: "C̣n anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô." "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo
Sep 24 CN 25 TN

Đức Giêsu Kitô,Thời rao giảng, Nước Trời –Bát Phúc

Mc 9:30-37 Ai muốn làm người đứng đầu, th́ phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này v́ danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, th́ không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đă sai Thầy."
Oct 1 CN 26 TN

Chúa Thánh Thần, Gặp Gỡ Chúa, Cách thức cầu nguyện.  Kinh nguyện, Ca nguyện

Mc 9:38-43,45, 47-48 "Ai cho anh em uống một chén nước v́ lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, th́ Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngă, th́ thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển c̣n hơn.
Oct 8 CN 27 TN

Cầu nguyện với Kinh Thánh.  Cầu nguyện như Chúa Giêsu dạy:  Kinh Lạy Cha

Mc 10: 2-16 Vậy, sự ǵ Thiên Chúa đă phối hợp, loài người không được phân ly." "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, v́ Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, th́ sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
Oct 15 CN 28 TN

Hôn Nhân Công Giáo.  Giáo luật. Gặp gỡ vợ/chồng/hôn phu/hôn thê lần 1

Mc 10:17-30 Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm ǵ để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? "Thế th́ ai có thể được cứu? "27 Đức Giê-su nh́n thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người th́ không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa th́ không phải thế, v́ đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."
Oct 22 CN 29 TN

Giáo Hội Công Giáo: một huyền nhiệm Đặc tính Giáo Hội Giáo Hội là Mẹ, là Thầy-Huấn quyền Các tín hữu Công giáo

Mc 10:35-45 "Anh em biết: những người được coi là thủ lănh các dân th́ dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn th́ lấy quyền mà cai quản dân.43 Nhưng giữa anh em th́ không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em th́ phải làm người phục vụ anh em;44 ai muốn làm đầu anh em th́ phải làm đầy tớ mọi người.45 V́ Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
Oct 29 CN 30 TN 

Mẹ Maria, Các Thánh, Giáo Hội thông công, Kinh Mân Côi

Mc 10:46-52  Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su.51 Người hỏi: "Anh muốn tôi làm ǵ cho anh? " Anh mù đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nh́n thấy được."52 Người nói: "Anh hăy đi, ḷng tin của anh đă cứu anh! " Tức khắc, anh ta nh́n thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Nov 05 CN31 TN

Thập giới & Các điều răn Hội Thánh.  Thiên Chúa duy nhất chân thật.  Không tôn thờ các thần lạ.  Giữ ngày Chúa Nhật.  Thảo Kính Cha Mẹ. Nói sự thật.  Của cải, tính tham lam, ḷng quảng đại.  Liên quan giữa Văn hóa Việt Nam đối với Thập giới và các điều răn Hội Thánh

Mc 12:28-34 "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết ḷng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính ḿnh. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."
Nov 12 CN 32 TN Diocesan Ministry Formation.  Nghỉ Mc 12:38-44 Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đă bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; c̣n bà này, th́ rút từ cái túng thiếu của ḿnh mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những ǵ bà có để nuôi sống ḿnh."
Nov 18 Thứ bảy

NGHI THỨC TIẾP NHẬN

Thánh lễ 7:00pm tại nhà thờ St. Patrick
Nov 19 CN 33 TN

Kinh Tin Kính. Thái độ của người CG đối với tôn giáo khác. 

Mc 13:24-32 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.32 "C̣n về ngày hay giờ đó th́ không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.
Nov 26 Chúa Kitô Vua.  Christ the King Nghỉ - Thanksgiving -  Jn 18, 33b-37 "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đă chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giê-su đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đă sinh ra và đă đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật th́ nghe tiếng tôi."
Dec 03 CN 01 MV

Sự chết – Phán xét. Thiên đàng – Hỏa ngục. Công bằng xă hội. Bảo vệ sự sống & tránh gây chiến tranh

Lc 21: 25-28, 34-36 "Vậy anh em phải đề pḥng, chớ để ḷng ḿnh ra nặng nề v́ chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 v́ Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hăy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
Dec 10 CN 02 MV

Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. Gặp gỡ người Đỡ Đầu lần 1

Lc 3:1-6 Có tiếng người hô trong hoang địa: hăy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lơm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Dec 17 CN 03 MV Ư nghĩa Giáng Sinh Lc 3:10-18 Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quay dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa
Dec 24 CN 04 MV Nghỉ  - Christmas Vigil Mt 1:1-25 Này đây , Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên–Chúa-ở-cùng –chúng –ta.
Dec 31 Holy Family Nghỉ - New Year Lc 2:41-52 Sau đó, Người. đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người th́  hằng ghi nhớ  tất cả những điều ấy trong ḷng. C̣n Đức Giê-su, ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như  mọi người thương mến.
Jan 07 Hiển Linh

Phụng Vụ & Chúa Ba Ngôi. Năm Phụng Vụ. Đại cương về Bí tích. Sự sung măn trong đời sống hiệp thông với Chúa Ba Ngôi

Mt 2:1-12 Bấy giờ ngôi sao họ đă thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp ḿnh thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đă đi lối khác mà về xứ ḿnh
Jan 14 CN 02 TN

Bí tích Hôn phối. Đức khiết tịnh trong đời sống hôn nhân Công giáo

Jn 2:1-11  Tiệc cưới Ca-na 11 Đức Giê-su đă làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đă tin vào Người.
Jan 21 CN 03 TN

Bí tích Truyền chức thánh. Ơn gọi tu sĩ nam nữ. Ơn gọi bậc sống độc thân giáo dân

Lc 1:1-4; 4:14-21 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, v́ Chúa đă xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đă sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.
"Hôm nay đă ứng nghiệm lời Kinh Thánh quư vị vừa nghe."
Jan 28 CN 04 TN

Bí tích Thanh Tẩy. Bí tích Thêm sức 

Lc 4:21-30 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương ḿnh .
Feb 04 CN 05 TN Bí tích Thánh Thể  Lc 5:1-11 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, v́ con là kẻ tội lỗi! "9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta."
Feb 11 CN 06 TN Thánh Lễ.  Ghi tên vào Book of Elect Lc 6:17, 20-26  Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn20 Đức Giê-su ngước mắt lên nh́n các môn đệ và nói:  "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, v́ Nước Thiên Chúa là của anh em…
Feb 18 CN 7 TN

Nghỉ - Tết VN. President Day Feb 19

Lc 6:27-38  "Anh em hăy có ḷng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.37 Anh em đừng xét đoán, th́ anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, th́ sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hăy tha thứ, th́ sẽ được Thiên Chúa thứ tha.38 Anh em hăy cho, th́ sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đă dằn, đă lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. V́ anh em đong bằng đấu nào, th́ Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."
Feb 24 Saturday

Rite of Sending. Nghi thức Sai Đi

Thánh Lễ 7:00pm tại nhà thờ St. Patrick
Feb. 25 CN 01 MC

Rite of Election. Nghi thức Tuyển Chọn Tại nhà thờ Chính Ṭa 80 South Market Street
San Jose, CA 95113-2321

Lc 4:1-13 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn ǵ cả, và khi hết thời gian đó, th́ Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa th́ truyền cho ḥn đá này hoá bánh đi! "4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đă có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh." …  13 Sau khi đă xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.
Mar 04 CN 02 MC

Nghỉ. LA Congress Mar 2-4/ 2007   

Lc 9:28-36 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đă được Ta tuyển chọn, hăy vâng nghe lời Người! "36 Tiếng phán vừa dứt, th́ chỉ c̣n thấy một ḿnh Đức Giê-su. C̣n các môn đệ th́ nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết ǵ cả về những điều ḿnh đă thấy
Mar 10 Saturday Nghiệm Xét 1/ Scrutiny 1 Thánh Lễ 7:00pm tại nhà thờ St. Patrick
Mar 11 CN 03 MC

Bí tích Ḥa Giải 1. Lương tâm Tội lỗi và ân sủng. 

Gặp gỡ vợ/chồng/hôn phu/hôn, thê lần 2

Jn 4:5-42 Ai uống nước này, sẽ lại khát. C̣n ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khác nửa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời… Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến… Đức Giê-su nói:”Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây”.

Mar 17 Saturday Nghiệm Xét 2/ Scrutiny 2 Thánh Lễ 7:00pm tại nhà thờ St. Patrick
Mar 18 CN 04 MC

Bí tích Hoà Giải 2. Nghi thức sám hối. Thực tập cử hành Bí tích HG

Jn 9:1-41 Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đă mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh…  Người hỏi: “Anh có tin vào Con Người không?” Anh đáp:”Thưa Thầy, Đấng ấy là ai để tôi tin?” Đức Giê-su trả lời:”Anh đă thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây. Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin”. Rồi anh sấp ḿnh xuống trước mặt Người 

Mar 24 Saturday Nghiệm Xét 2/ Scrutiny 3 Thánh Lễ 7:00pm tại nhà thờ St. Patrick
Mar 25 CN 05 MC

Sống Cho Chúa. Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân. Gặp gỡ người Đỡ Đầu lần 2

Jn 11:1-45  Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, th́ dù đă chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẩn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”.
Mar 31 Saturday

Tĩnh Tâm 9:00AM –4:00PM. Trao kinh Lạy Cha. Trao Kinh Tin Kính  

St. Patrick’s Seminary

320 Middlefield Road, CA 94025
Apr 1 Palm Sunday

Tiệc Ly/ Vườn cây dầu. Tử Nạn

Lc 23:1-49  Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.
47 Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Người này đích thực là người công chính! "48 Toàn thể dân chúng đă kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đă xảy ra, đều đấm ngực trở về.
Apr 5 Holy Thursday Tham dự Nghi Thức Thứ Năm Tuần Thánh Jn 13:1-15 12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, v́ quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà c̣n rửa chân cho anh em, th́ anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đă nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đă làm cho anh em
Apr 6 Good Friday Tham dự Nghi Thức Thứ Sáu Tuần Thánh Jn 18:1-19,42
Apr. 7 Vọng Phục Sinh RƯẢ TỘI, THÊM SỨC, M̀NH MÁU THÁNH CHÚA

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh 10pm St. Patrick. Gia Nhập Giáo Hội Công Giáo

Apr 8 Phục Sinh Nghỉ Jn 20:1-9 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đă tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đă thấy và đă tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cơi chết
Apr 15

CN 02 PS. Divine Mercy

Chia sẻ cảm nghiệm Phục Sinh. Kinh Ḷng Chúa Thương Xót

Jn 20:19-31 "B́nh an cho anh em! Như Chúa Cha đă sai Thầy, th́ Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hăy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, th́ người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, th́ người ấy bị cầm giữ." Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "29 Đức Giê-su bảo: "V́ đă thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin
Apr 22 CN 03 PS Chia Sẻ Đời Sống Đức Tin Jn 21:1-19  Bước lên bờ, các ông nh́n thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây! "11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn! " Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai? ", v́ các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ ḿnh ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cơi chết.
Apr 29 CN 04 PS

Field trip to St. Thomas of Cantebury Church. 1522 McCoy Ave. Saratoga, CA 95130

Jn 10:27-30 Chiên của tôi th́ nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đă ban chúng cho tôi, th́ lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một."
May 6 CN 05 PS Đón nhận Bí Tích Ḥa Giải Jn 13:31-35 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy c̣n ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ t́m kiếm Thầy; nhưng như Thầy đă nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hăy yêu thương nhau; anh em hăy yêu thương nhau như Thầy đă yêu thương anh em.35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có ḷng yêu thương nhau."
May 13 CN 06 PS Đời Sống môn đệ Chúa Kitô I Jn 14: 23-29 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, th́ sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, th́ không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đă sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đă nói với anh em, đang khi c̣n ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đă nói với anh em.
May 20

CN 07 PS. Lễ Thăng Thiên

Đời Sống môn đệ Chúa Kitô II Lc 24:46-53 Và đây, chính Thầy sẽ gởi cho anh em điều Cha Thầy đă hứa. C̣n anh em, hăy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.
May 27 Pentecost Sunday

Trao chứng chỉ. Tiệc mừng

Jn 20:19-23 “Chúc anh em được b́nh an! Như Chúa Cha đă sai thầy, th́ Thầy cũng sai anh em”.  Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hăy nhận lấy Thánh Thần…
       
©2004 gxvn du tong. All rights reserved.